Saturday, March 04, 2006

They call us fans

My short documentary "Dom kallar oss fans" / "They call us fans" was invited to the Stockholm film festival: "Ungfilm - Kortfilmsnatten". March 10 2006, Kulturhuset, Stockholm.

Click pic for more info and trailer.

2 Comments:

Blogger Nat said...

Vad kul! Gratulerar.

1:39 PM  
Blogger jacobsteel said...

tackar! tyvärr har jag inte deg att åka upp och presentera den, fast det hade varit kul. :-)

11:31 AM  

Post a Comment

<< Home